משל יפה שקשור באופן לא מכוון לעיצוב

מתוך ״מבוא לפילוסופיות הקיום״ מאת ד״ר יעקב גולומב, שמצטט את קירקגור מתוך ״זאת או אחרת״:

אדם נקלע לעיר זרה וביקש, מתוך מצוקה, למצוא מקום שבו יוכלו לגהץ את מכנסיו. אחר חיפושים ארוכים ומייגעים רואה הוא ממרחק שלט שעליו כתוב: ״פה מגהצים מכנסיים״. בקריאות שמחה רץ לעבר החנות, אך המוכר האדיב השיב לבקשתו בתמיהה: ״אבל, אדוני, כאן לא מגהצים מכנסיים, כאן מוכרים שלטים״.