עידו הרטוגזון מחפש עבודה

עידו הרטוגזון מחפש עבודה: "אני מכריז בזאת על תחרות שתתקיים לאורך חודש יוני בין קוראי הבלוג וכל מי שירצה לעזור– מי יוכל לעזור לי למצוא עבודה?"